top of page
Image by Virender Singh

Interjööri 3D-visualiseerimine

«PILK EI TOHI KESKENDUDA TOAS ÜHELE KINDLALE KOHALE. KOGU TUBA PEAB TOOMA NAERATUSE NÄOLE JA ÄRATAMA FANTAASIAT»

Juan Montoya

Interjööri visualiseerimine on fotorealistlik kolmemõõtmeline perspektiivne disainilahendus projekteeritavast ruumist või mitmetest omavahel seotud ruumidest.Antud meetod on äärmiselt kasulik disaineritele ja arhitektidele oma praktilise poole pealt: ruumi visualiseerimine võimaldab näha projekti tulevikukontseptsiooni, tehes vajalikud muudatused visandamise etapis; fotorealistlike piltide silme eest hoidmine muudab võimalikuks sisustuselementide detailse läbitöötamine ja sobivate dekoratsioonide valimise;  eredat illustratsiooni saab edastada tellijale kui kunstilahenduse näitlikku tulemust, ja arvestada kõigi tema soovidega

Mis on tööks vajalik?

Tööga alustamiseks saatke stuudio e-posti aadressile info@finsdeko.ee projekti tehniline ülesanne, mille alusel hindame kogu töö eeldatavat maksumust ja valmimise tähtaega. Interjööri visualiseerimist puudutav tehniline ülesanne peab sisaldama järgmisi dokumente ja jooniseid:

 

 • ruumiplaan koos mööbli paigutusega

 • põrandaplaan

 • laeplaan

 • valgustusplaan

 • ruumi seinavaated

 • peamised viimistlusmaterjalid ja tekstuurid, nende paiknemine ruumis

 • kõigi kasutatud mööbliesemete, tehnika, valgustuse ja sisustuselementide artiklid, veebilingid 3D-mudelite kogule või tootjate veebilehtedele aadressid

 • fotod ja kujutised sarnase stiili, meeleolu ja kujundusega interjööridest

Projektijoonised soovitame edastada AutoCAD, ArchiCAD või Revit programmide e-dokumentidena

Üksikasjalik ja hästi sõnastatud tehniline ülesanne toetab tellijale maksimaalselt kiirete ja täpsete tulemuste edastamist. Meie stuudio meeskonnal on laialdased kogemused ja projekti teostamisel võime lähtuda ka puudulikust infost. Sellisel juhul on teostatava töö hind kokkuleppeline. Lihtsama korpusmööbli ja erineva integreeritava mööbli modelleerimine on individuaalne, lähtub tehnilisest ülesandest ning sisaldub põhihinnas.

Töö peamised etapid:

Esimene kooskõlastamine. Kliendi poolt saadetud tehnilise ülesande põhjal luuakse objektist esimene eskiis, ilma materjalide, tekstuuride ja sisustuselementideta. Kujutuse suurus – pikem külg 1500 px. Klient kinnitab geomeetria ja vaadete korrektsust, töösse tehakse esimesed parandused. Paranduste alla käivad väiksemad muudatused viimistluses, mööbli- ja sisustuselementides. Antud tööetappi saab vahele jätta, kujundades kohe värvilised kujutised koos materjalide ja tekstuuridega. Pärast esimeste eskiiside kooskõlastamist, teeb klient ettemaksu 50% kokkulepitud summast

Teine kooskõlastamine. Koos materjalide, struktuuride ja peamiste sisustuselementidega. Kujutuse suurus – pikem külg 1500 px. Kooskõlastatakse projekti materjale ja peamisi sisustuselemente. Tellija teeb uued parandused. Esimese eskiisi tegemine on võimalik kohe koos kõigi materjalide ja tekstuuridega

Kolmas kooskõlastamine. Hõlmab kogu projekti ja detailide viimistlust. Kujutuse suurus – pikem külg 1500 px. Viimaste pisemate muudatuste tegemine

Piltide lõplik renderdamine. Töö lõpus saab klient 4-8 perspektiivset, järeltöötluse läbinud kujutist, pikema küljega 1800 px kuni 2560 px. Lõppkujutiste omadused lepitakse kokku individuaalselt ja need võivad erineda. Suurema eraldusvõimega kujutised lepitakse kokku individuaalselt ja nende eest tasutakse eraldi. Kui töö on üle antud, maksab tellija kogu projekti eest.

Me soovime teha oma klientidega vastastikku kasulikku koostööd ja oleme huvitatud kõikide projektide lõpetamisest. Klient võib teha toose soovitud muudatusi ja korrektuure kõigi etappide vältel, kuid mõistlikkuse piires, enamasti mitte üle 2-3 korra. Nende muudatuste tegemine kuulub projekti hinna sisse. Kardinaalsete muudatuste tegemine, näiteks kogu mööbli vahetamine, disainilahenduse muutmine, ruumi suuruse muutmine või täiendavalt keerulise mööbli modelleerimine ei ole hinna sisse arvestatud ja selle eest tuleb maksta eraldi.

Pöörame teie tähelepanu, et me jätame endale õiguse kasutada projekti lõpetamisel meie meeskonna loodud töid, postitades neid erinevatele veebilehtedele turundamise eesmärgil või oma portfoolio täiendamiseks, viidates disainitööde all nende autorile. Kui te soovite hoida projekti konfidentsiaalsena, kooskõlastage seda meiega enne tööde alustamist

ТЗ интерьер
Modern Architecture

Hinnad

Hind interjööri visualiseerimisele varieerub sõltuvalt tehnilise ülesande keerukusest ja projekteeritava interjööri eripäradest

alates €7/m2

KAASAEGSES STIILIS INTERJÖÖRI VISUALISEERIMINE

 • Minimaalne tellimuse summa – 120 €

 • 4-5 vaatenurka ruumi kohta

 • Ühe ruumi visualiseerimisele kulub 3-5 tööpäeva

alates €8/m2

KLASSIKALISES STIILIS INTERJÖÖRI VISUALISEERIMINE

 • Minimaalne tellimuse summa – 150 €

 • 4-5 vaatenurka ruumi kohta

 • Ühe ruumi visualiseerimisele kulub 4-6 tööpäeva

alates €7/m2

INTERJÖÖRI TURUNDUSLIK VISUALISEERIMINE ILMA TEHNILISE ÜLESANDETA

Antud visualiseerimistüüpi kasutatakse elamute reklaamimiseks, tehniline ülesanne ei ole nõutud, klient peab vaid edastama soovitud stiililahenduse. Valminud tööna saadame ligikaudseid kujutisi soovitud tulemusest. Hind sõltub ruumi stiilist, kasutamise otstarbest, läbitöötamise ja detailiseerimise astmest.

 • Te saate 1-2 vaatenurka ühe ruumi kohta

 • Ühe ruumi visualiseerimisele kulub 4-6 tööpäeva

Hind kokkuleppel

ÜHISKONDLIKU HOONE INTERJÖÖRI VISUALISEERIMINE

Ühiskondlike hoonete interjööride visualiseerimist lepitakse kokku individuaalselt, see sõltub tehnilise ülesande keerukusest ja ruumide suurusest. Suurtele, osalise täituvusega ruumidele (nn Open Space) võime teha soodustuse.

 • Te saate 5-6 vaatenurka ühe ruumi kohta

 • Ühe ruumi visualiseerimisele kulub 4-5 tööpäeva

alates €120/ruum

KORTERI KOOSSEISU MITTEKUULUVA WC VÕI VANNITOA VISUALISEERIMINE

Korteri koosseisu mittekuuluva sanitaarsõlme visualiseerimise tellimine. Korteri koosseisus visualiseerimisele kehtib standardne hind.

 • Te saate 3-5 vaatenurka ühe ruumi kohta

 • Ühe ruumi visualiseerimisele kulub 2-3 tööpäeva

alates €50

PEALTVAATED JA SKEMAATILISED JOONISED

Korteri koosseisu mittekuuluva sanitaarsõlme visualiseerimise tellimine. Korteri koosseisus visualiseerimisele kehtib standardne hind​

 • Ühe ruumi visualiseerimisele kulub 2-3 tööpäeva

 • Te saate 3-5 vaatenurka ühe ruumi kohta

alates €50

3D-VIRTUAALTUUR KORTERIS VÕI ERALDI RUUMIDES

Korteri 3D-virtuaaltuuri loomine on täiendav töö juba olemasoleva interjööri kujutisele. Tellimuse hind sisaldab ühe 4k eraldusvõimega panoraamkujutise loomist

 • Töö teostamisele kulub 1-2 tööpäeva

Стоимость 3д интерьера
bottom of page